Машини и устройства / Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, включително машините за зашиване на листове.

  • - - 8440101000 80: Машини за нагъване
  • - - 8440102000 80: Машини за събиране
  • - - 8440103000 80: Машини за шиене или подшиване
  • - - 8440104000 80: Машини за подвързване чрез лепене
  • - - 8440109000 80: Други