Зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електроенергия или за зареждане на батерии; тънкослойни фотоволтаични продукти; фотоволтаични продукти от кристален силиций, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, в които електрическите изделия имат функция, различна от генериране на електроенергия, и когато тези електрически изделия консумират електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций ; модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост.напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността.

Čeština 1 Dansk 2 Deutsch 7 Ελληνικά 4 English 2 Español 3 Français 8 Hrvatski 1 Magyar 3 Italiano 1 Nederlands 4 Polski 3 Svenska 2

Соларен модул, състоящ се от 4 мини слънчеви…

Соларен модул, състоящ се от 4 мини слънчеви клетки от кристален силиций, положени върху основа от стъклотекстолит (платка), с размер 266 мм х 133 мм.

В четирите краища платката има отвори за монтиране на модула чрез винтови връзки. Върху обратната страна на платката са положени свързващи медни писти и контактни площадки за запояване на градивни елементи и свързващи кабели, както и маркировка “ELTA266133-4 R02”.

Електрически параметри: Vос 2-2,36 V; Vmp = 2 V; Imp>2400 mA; мощност Wp – 4.8 W. Монтира се в корпуса на LED осветителни тела тип ELTA SS16Р и ELTA SS16РА и служи за улавяне и преобразуване на слънчевата светлина в електроенергия за зареждане на акумулаторните батерии на осветителното тяло.

Осветителните тела се състоят от монтирано в метален стълб цилиндрично тяло (прозрачен корпус), в което трайно са вградени всички, необходими за правилното им функциониране, подсистеми като: светлинен източник, зарядно устройство, управляващ контролер.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ КАТО МОДУЛ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Соларен модул, състоящ се от 12 мини слънчеви…

Соларен модул, състоящ се от 12 мини слънчеви клетки от кристален силиций, положени върху основа от стъклотекстолит (платка), с диаметър 114 мм.

Върху обратната страна на платката са положени свързващи медни писти и контактни площадки за запояване на градивни елементи и свързващи кабели, както и маркировка “SZGDØ114R15-W”.

Електрически параметри: Vmp = 5,76 V; Imp>140 mA; мощност Wp – 0.8 W. Соларните модули се монтират в корпуса на маркиращата лампа тип ELTA SМ-2М и служат за улавяне и преобразуване на слънчевата светлина в електроенергия за зареждане на акумулаторните батерии на маркиращата лампа.

Конструктивно маркиращата лампа представлява херметично цилиндрично тяло (пластмасов защитен буркан), в които трайно са вградени всички, необходими за правилното й функциониране, подсистеми като: светлинен източник, зарядно устройство, управляващ контролер.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ КАТО МОДУЛ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Соларен модул, състоящ се от 24 мини слънчеви…

Соларен модул, състоящ се от 24 мини слънчеви клетки от кристален силиций, положени върху основа от стъклотекстолит (платка), с размери 120 mm и диаметър 146 mm.

Върху обратната страна на платката са положени свързващи медни писти и контактни площадки за запояване на градивни елементи и свързващи кабели, както и маркировка „ELTA120146-12”.

Електрически параметри: Vmp = 6 V; Imp > 250 mA; мощност Wp – 1.5 W. Соларните модули се монтират в корпуса на маркираща лампа тип ELTA SМ-2 и служат за улавяне и преобразуване на слънчевата светлина в електроенергия за зареждане на акумулаторните батерии на маркиращата лампа.

Конструктивно маркиращата лампа представлява херметично цилиндрично тяло (пластмасов защитен буркан), в което трайно са вградени всички, необходими за правилното й функциониране, подсистеми като: светлинен източник, зарядно устройство и управляващ контролер.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ КАТО МОДУЛ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Соларен модул, състоящ се от 12 мини слънчеви…

Соларен модул, състоящ се от 12 мини слънчеви клетки от кристален силиций, положени върху основа от стъклотекстолит (платка), с размери: 50 mm х 43 mm.

Върху обратната страна на платката са положени свързващи медни писти и контактни площадки за запояване на градивни елементи и свързващи кабели и с маркировка „ELTA 5043-12”.

Електически параметри: Vmp = 6 V; Imp > 34 mA; мощност Wp – 0.2 W. Соларните модули се монтират в корпуса на маркираща лампа тип ELTA SМ-2 и и служат за улавяне и преобразуване на слънчевата светлина в електроенергия за зареждане на акумулаторните батерии на маркиращата лампа.

Конструктивно маркиращата лампа представлява херметично цилиндрично тяло (пластмасов защитен буркан), в което трайно са вградени всички, необходими за правилното й функциониране, подсистеми като: светлинен източник, зарядно устройство и управляващ контролер.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ КАТО МОДУЛ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ