Други, с устройство за охлаждане.

Čeština 1 Deutsch 15 Español 1 Français 2 Nederlands 1 Polski 1

  • - - - 8415820010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8415820091 10: Други
  • - - - - 8415820091 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8415820099 80: Други