ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ.

  • 3001000000 80 (2/0) : Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсушено състояние, дори под формата на прах; екстракти от жлези и други органи или от техните секрети за органо-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; други субстанции от човешки или животински произход, приготвени за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито включени другаде
  • 3002000000 80 (10/0) : Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти
  • 3003000000 80 (12/0) : Медикаменти (с изключение на продуктите от №|3002, 3005|или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно
  • 3004000000 80 (14/0) : Медикаменти (с изключение на продуктите от №|3002, 3005|или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози (включително тези за трансдермално приложение) или пригодени за продажба на дребно
  • 3005000000 80 (2/0) : Вати, марли, бинтове и аналогични артикули (например превръзки, пластири, синапизми), напоени или промазани с фармацевтични субстанции или пригодени за продажба на дребно за медицински, хирургически, стоматологични или ветеринарни цели
  • 3006000000 80 (10/0) : Фармацевтични препарати и артикули, посочени в забележка|4|от настоящата глава