Други / Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на фенолните алкохоли.

Deutsch 2 English 4

  • - - - 2908190010 80: Пентафлуорофенол (CAS RN 771-61-9)
  • - - - 2908190020 80: 4,4'-(Перфлуороизопропилиден)дифенол (CAS RN 1478-61-1)
  • - - - 2908190030 80: 4-Хлорфенол (CAS RN 106-48-9)
  • - - - 2908190040 80: 3,4,5-Трифлуорофенол (CAS RN 99627-05-1)
  • - - - 2908190050 80: 4-Флуорофенол (CAS RN 371-41-5)
  • - - - 2908190090 80: Други