Други / Феросплави / ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА.

  • - - - - 7202998010 80: Сплав от желязо и диспросий с тегловно съдържание: -|78|% или повече диспросий и -|18|% или повече, но не повече от 22|% желязо
  • - - - - 7202998090 80: Други