Други / Феросплави / ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА.

  • - - - 7202291000 80: Съдържащ тегловно 4% или повече, но не повече от 10% магнезий
  • - - - 7202299000 80: Друг