Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени.

Čeština 2 Dansk 1 Deutsch 50 Ελληνικά 2 English 13 Español 2 Français 4 Nederlands 21 Svenska 2

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 0304310000 10: Пресни или охладени филета от тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
 • - - 0304310000 80: Тилапия (Oreochromis spp.)
 • - - 0304320000 80 (2/0) : Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
 • - - 0304330000 80: Нилски костур (Lates niloticus)
 • - - 0304390000 80 (3/0) : Други
 • - 0304410000 10: Пресни или охладени филета от други риби
 • - - 0304410000 80 (2/0) : Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
 • - - 0304420000 80 (3/0) : Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - 0304430000 80 (2/0) : Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae)
 • - - 0304440000 80 (3/0) : Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae
 • - - 0304450000 80: Риба меч (Xiphias gladius)
 • - - 0304460000 80: Кликач (Dissostichus spp.)
 • - - 0304470000 80 (4/0) : Акули
 • - - 0304480000 80: Скатови (Rajidae)
 • - - 0304490000 80 (4/0) : Други
 • - 0304510000 10: Други, пресни или охладени
 • - - 0304510000 80 (2/0) : Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
 • - - 0304520000 80 (2/0) : Пъстървови
 • - - 0304530000 80 (8/0) : Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae
 • - - 0304540000 80: Риба меч (Xiphias gladius)
 • - - 0304550000 80: Кликач (Dissostichus spp.)
 • - - 0304560000 80 (4/0) : Акули
 • - - 0304570000 80: Скатови (Rajidae)
 • - - 0304590000 80 (4/0) : Други
 • - 0304610000 10: Замразени филета от тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
 • - - 0304610000 80: Тилапия (Oreochromis spp.)
 • - - 0304620000 80: Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
 • - - 0304630000 80: Нилски костур (Lates niloticus)
 • - - 0304690000 80 (3/0) : Други
 • - 0304710000 10: Замразени филета от риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae
 • - - 0304710000 80 (2/0) : Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 • - - 0304720000 80: Треска (Melanogrammus aeglefinus)
 • - - 0304730000 80: Американска треска (Pollachius virens)
 • - - 0304740000 80 (5/0) : Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)
 • - - 0304750000 80 (2/0) : Минтай (Theragra chalcogramma)
 • - - 0304790000 80 (5/0) : Други
 • - 0304810000 10: Замразени филета от други риби
 • - - 0304810000 80 (2/0) : Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
 • - - 0304820000 80 (3/0) : Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - 0304830000 80 (4/0) : Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae)
 • - - 0304840000 80: Риба меч (Xiphias gladius)
 • - - 0304850000 80: Кликач (Dissostichus spp.)
 • - - 0304860000 80: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - 0304870000 80 (3/0) : Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набразден корем (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
 • - - 0304880000 80 (6/0) : Акули и скатови (Rajidae)
 • - - 0304890000 80 (11/0) : Други
 • - 0304910000 10: Други, замразени
 • - - 0304910000 80: Риба меч (Xiphias gladius)
 • - - 0304920000 80: Кликач (Dissostichus spp.)
 • - - 0304930000 80 (2/0) : Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
 • - - 0304940000 80 (2/0) : Минтай (Theragra chalcogramma)
 • - - 0304950000 80 (11/0) : Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, различни от минтай (Theragra chalcogramma)
 • - - 0304960000 80 (4/0) : Акули
 • - - 0304970000 80: Скатови (Rajidae)
 • - - 0304990000 80 (10/0) : Други