Филета, наречени "карета" / Тон, скокливи риби и паламуд (Sarda spp.).

  • - - - - - - - 1604142610 80: За преработка
  • - - - - - - - 1604142690 80: Други