Разфасовки, наречени "flaps", от херинги.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - 0304595010 80: От херинги от видовете Clupea harengus и Clupea pallasii, с единично тегло, превишаващо 80 g, за преработка
  • - - - - - 0304595090 80: Други