Иглонабити филцове и продукти, изработени по метода прошивоплетене.

Deutsch 4 English 2

  • - - 5602101100 10: Неимпрегнирани, нито промазани, нито покрити, нито ламинирани
  • - - - 5602101100 20: Иглонабити филцове
  • - - - - 5602101100 80: От юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303
  • - - - - 5602101900 80: От други текстилни материали
  • - - - 5602103100 10: Продукти, изработени по метода прошивоплетене
  • - - - - 5602103100 80: От вълна или от фини животински косми
  • - - - - 5602103800 80 (2/0) : От други текстилни материали
  • - - 5602109000 80: Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани