От филц или от нетъкани текстилни материали.

Deutsch 3

  • - - - 5807901010 80: От филц
  • - - - 5807901090 80: Други