Друго / Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листове, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин.

  • - - - 7005292500 80: С дебелина, непревишаваща 3,5 mm
  • - - - 7005293500 80: С дебелина, превишаваща 3,5 mm, но непревишаваща 4,5 mm
  • - - - 7005298000 80: С дебелина, превишаваща 4,5 mm