Други / Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на металите; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали; препарати за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване.

  • - - 3810901000 80: Препарати от видовете, използвани за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване
  • - - 3810909000 80: Други