Ламарини, ленти, листове и фолио.

English 1

  • - - - 8108905045 80: Студено или горещо валцувани ламарини, листове и ленти от несплавен титан, с: - дебелина от 0,4 mm или повече, но не повече от 100 mm, - дължина не повече от 14 m, и - ширина не повече от 4 m
  • - - - 8108905055 80: Ламарини, ленти, листове и фолио от титанова сплав
  • - - - 8108905080 80: Ламарини, листове, ленти и фолио от несплавен титан - с широчина над 750 mm - с дебелина под 3 mm
  • - - - 8108905085 80: Лист от несплавен титан: - с тегловно съдържание на кислород (O@2) над 0,07 %, - с дебелина 0,4 mm или повече, но не повече от 2,5 mm - отговарящ на стандарт за твърдост по Викерс HV1 не повече от 170 от вида, използван за производство на заварени тръби за кондензатори на атомни електрически централи
  • - - - 8108905090 80: Други