Ламарини, ленти, листове и фолио.

  • - - - 8108905045 80: Студено или горещо валцувани ламарини, листове и ленти от несплавен титан, с: -|дебелина от 0,4|mm или повече, но не повече от 100|mm, -|дължина не повече от 14|m, и -|ширина не повече от 4|m
  • - - - 8108905055 80: Ламарини, ленти, листове и фолио от титанова сплав
  • - - - 8108905080 80: Ламарини, листове, ленти и фолио от несплавен титан - с широчина над 750 mm - с дебелина под 3 mm
  • - - - 8108905085 80: Лист от несплавен титан: -|с тегловно съдържание на кислород (O@2) над 0,07|%, -|с дебелина 0,4|mm или повече, но не повече от 2,5|mm -|отговарящ на стандарт за твърдост по Викерс HV1|не повече от 170 от вида, използван за производство на заварени тръби за кондензатори на атомни електрически централи
  • - - - 8108905090 80: Други