Други / Само валцовани / Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката).

Deutsch 4 Français 1

  • - - - - - 7607111910 80: С дебелина 0,008 mm или повече, но непревишаваща 0,018 mm, на роли с широчина, непревишаваща 650 mm
  • - - - - - 7607111930 80: С дебелина не по-малка от 0,007 mm и по-малка от 0,008 mm, дори отгрято
  • - - - - - 7607111940 80: С дебелина не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, на рула с широчина, превишаваща 650 mm, дори отгрято
  • - - - - - 7607111950 80: С дебелина по-голяма от 0,018 mm и по-малка от 0,021 mm, дори отгрято
  • - - - - - 7607111960 80: За употреба за други цели а не като алуминиево фолио за домакински цели, - С дебелина 0,007 mm или повече, но непревишаваща 0,008 mm, дори отгрято, или - С дебелина 0,008 mm или повече, но непревишаваща 0,018 mm, на рула с ширина, по-голяма от 650 mm, дори отгрято, или - С дебелина, превишаваща 0,018 mm, но непревишаваща 0,021 mm, дори отгрято
  • - - - - - 7607111993 80 (0/1) : Други