Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от риби, годни за консумация от човека.

  • - - 0305100010 80: От пъстърви от видовете Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster
  • - - 0305100020 80: Шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
  • - - 0305100030 80: Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
  • - - 0305100035 80: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
  • - - 0305100040 80: От риби от вида Dicentrarchus labrax (лавраци)
  • - - 0305100090 80: Други