Други / Полимери на стирена в първични форми.

Italiano 1 Nederlands 3 Polski 2

 • - - - 3903909015 80: Съполимер под формата на гранули, с тегловно съдържание: - 78 ± 4 % стирен, - 9 ± 2 % N-бутилакрилат, - 11 ± 3 % N-бутилметакрилат, - 1.5 ± 0,7 % метакрилова киселинаи - 0,01 % или повече, но не повече от 2,5 % полиолефинов восък
 • - - - 3903909020 80: Съполимер под формата на гранули, с тегловно съдържание: - 83 ±3 % стирен, - 7 ±2 % N-бутилакрилат, - 9 ±2 % N-бутилметакрилат и - 0,01 % или повече, но не повече от 1 % полиолефинов восък
 • - - - 3903909025 80: Съполимер под формата на гранули, с тегловно съдържание: - 82 ±6 % стирен, - 13,5 ±3 % N-бутилакрилат, - 1 ±0,5 % метакрилова киселинаи - 0,01 % или повече, но не повече от 8,5 % полиолефинов восък
 • - - - 3903909035 80: Съполимер на _α_-метилстирен и стирен, с точка на размекване, превишаваща 113 ºC
 • - - - 3903909040 80: Съполимер на стирен с α-метилстирен и акрилова киселина, със средно бройно молекулно тегло (M@n) 500 или повече, но непревишаващо 6000
 • - - - 3903909045 80: Препарат под формата на прах, с тегловно съдържание: - 86 % или повече, но не повече от 90 % стирен-акрилов съполимер и - 9 % или повече, но не повече от 11 % етоксилат на мастна киселина (CAS RN 9004-81-3)
 • - - - 3903909046 80: Съполимер под формата на гранули, съдържащ тегловно: - 74 % (± 4 %) стирен, - 24 % (± 2 %) N-бутилакрилат и - 0,01 % или повече, но не повече от 2 % метакрилова киселина
 • - - - 3903909055 80: Препарат под формата на водна суспензия, с тегловно съдържание: - 25 % или повече, но не повече от 26 % стирен-акрилов съполимер и - 5 % или повече, но не повече от 6 % гликол
 • - - - 3903909060 80: Съполимер от стирен с малеинов анхидрид, частично естерифициран или изцяло химически променен, със средно молекулно тегло (M@n) не повече от 4500, на люспи или във вид на прах
 • - - - 3903909065 80: Съполимер на стирен с 2,5-фурандион и (1-метилетил)бензен под формата на люспи или прах (CAS RN 26762-29-8)
 • - - - 3903909070 80: Съполимер под формата на гранули, съдържащ тегловно: - 75 % (± 7 %) стирен и - 25 % (± 7 %) метилметакрилат
 • - - - 3903909080 80: Гранули от съполимер на стирена и дивинилбензена с диаметър минимум 150 μm и максимум 800 μm, съдържащи тегловно: - минимум 65 % стирен, - максимум 25 % дивинилбензен, предназначени за производство на йонообменни смоли
 • - - - 3903909086 80: Смес с тегловно съдържание: - 45 % или повече, но не повече от 65 % полимери на стирена, - 35 % или повече, но не повече от 45 % поли(фениленетер), - не повече от 10 % други добавки, и с един или повече от следните специални цветови ефекти: - металически или перлен блясък с видима ъглова метамерия, дължаща се на поне 0,3 % люспест пигмент, - флуоресценция, характеризираща се с излъчване на светлина при поглъщане на ултравиолетово лъчение, - cярък бял цвят, характеризиращ се с L* не по-малко от 92, b* не повече от 2 и a* между -5 и 7 по цветната скала CIELab
 • - - - 3903909090 80: Други