Свързващи препарати за леярски форми или сърца.

  • - - 3824100010 80: На основата на синтетични смоли
  • - - 3824100090 80: Други