Тъкани, получени от ленти или от подобни форми.

  • - - 5407201100 10: От полиетилен или от полипропилен, с широчина
  • - - - 5407201100 80: По-малка от 3|m
  • - - - 5407201900 80: 3|m или повече
  • - - 5407209000 80: Други