Тъкани, получени от ленти или от подобни форми.

Deutsch 1 Español 3

  • - - 5407201100 10: От полиетилен или от полипропилен, с широчина
  • - - - 5407201100 80: По-малка от 3 m
  • - - - 5407201900 80: 3 m или повече
  • - - 5407209000 80: Други