С размери и форми, позволяващи тяхната употреба в автомобилни превозни средства, във въздухоплавателни средства, кораби или други превозни средства.

  • - - - 7007111000 80: С размери и форми, позволяващи употребата им в моторни превозни средства
  • - - - 7007119000 80: Други