Други / Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с определен или неопределен химичен състав.

  • - - - 2835291000 80: Триамониеви
  • - - - 2835293000 80: Тринатриеви
  • - - - 2835299000 80: Други