Работещи чрез други светлинни или фотонни лъчи.

  • - - - 8456121000 80: от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки, сглобки на печатни платки, части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация
  • - - - 8456129000 80: Други