Вертикални фризери с вместимост, непревишаваща 900 литра.

  • - - 8418402000 80 (4/0) : С вместимост, непревишаваща 250|литра
  • - - 8418408000 80 (4/0) : С вместимост, превишаваща 250|литра, но непревишаваща 900|литра