Вертикални фризери с вместимост, непревишаваща 900 литра.

Français 1

  • - - 8418402000 80 (4/0) : С вместимост, непревишаваща 250 литра
  • - - 8418408000 80 (4/0) : С вместимост, превишаваща 250 литра, но непревишаваща 900 литра