Настолни / Компресорни / Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415.

  • - - - - - 8418215110 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - - 8418215190 80: Други