На основата на дитиокарбамати / Фунгициди.

  • - - - - - 3808923010 80: Манкозеб (ISO) (CAS RN 8018-01-7) внасян в директни опаковки със съдържание 500 kg или повече
  • - - - - - 3808923090 80: Други