Други / Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарина и неговите соли) или с иминна функционална група.

Čeština 1 Deutsch 5 Suomi 2 Nederlands 1

  • - - - 2925290010 80: Дициклохексилкарбодиимид (CAS RN 538-75-0)
  • - - - 2925290020 80: N-[3-(Диметиламино)пропил]-N'-етилкарбодиимид хидрохлорид (CAS RN 25952-53-8)
  • - - - 2925290030 80: Гуанидинов сулфамат (CAS RN 50979-18-5)
  • - - - 2925290090 80 (0/2) : Други