Непревишаващо 100 V / Халогенни, с волфрам.

Deutsch 2 Polski 1

  • - - - - - 8539219810 80: Лампи за осветление, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - 8539219890 80 (0/1) : Други