Непревишаващо 100 V / Халогенни, с волфрам.

  • - - - - - 8539219810 80: Лампи за осветление, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - 8539219890 80: Други