Други / Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 5

 • - - - 2905190011 10: Метални алкохолати
 • - - - - 2905190011 80: Калиев трет-бутанолат (CAS RN 865-47-4), дори под формата на разтвор в тетрахидрофуран, в съответствие със забележка 1, буква д) към глава 29 от КН
 • - - - - 2905190019 80: Други
 • - - - 2905190020 80: Бутилтитанат монохидрат, хомополимер (CAS RN 162303-51-7)
 • - - - 2905190025 80: Тетра-(2-етилхексил) титанат (CAS RN 1070-10-6)
 • - - - 2905190030 80: 2,6-Диметилхептан-4-ол (CAS RN 108-82-7)
 • - - - 2905190035 80: Метил метансулфонат (CAS RN 66-27-3)
 • - - - 2905190040 80: 2,6-Диметилхептан-2-ол (CAS RN 13254-34-7)
 • - - - 2905190070 80: Титанов тетрабутанолат  (CAS RN 5593-70-4)
 • - - - 2905190080 80: Титанов тетраизопропоксид (CAS RN 546-68-9)
 • - - - 2905190085 80: Титанов тетраетанолат (CAS RN 3087-36-3)
 • - - - 2905190098 80: Други