На роли / Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери.

  • - - - 4810130020 80: С тегло на m2 по-голямо или равно на 70 g, но непревишаващо 400 g и със степен на белота над 84 % (измерена съгласно стандарта ISO 2470-1), с изключение на многослойни хартии и многослойни картони, както и с изключение на роли, подходящи за използване в преси, захранвани с ролна хартия
  • - - - 4810130080 80: Други