Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4819100000 80: Кутии и кашони, от навълнени хартия или картон
  • - 4819200000 80: Кутии и картонени изделия, сгъваеми, от ненавълнени хартия или картон
  • - 4819300000 80 (0/2) : Торби с широчина на основата 40 cm или повече
  • - 4819400000 80 (0/1) : Други торби; пликове (различни от тези за грамофонни плочи) и кесии, включително конусообразните
  • - 4819500000 80: Други опаковки, включително пликовете за грамофонни плочи
  • - 4819600000 80: Картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни