Лека грундирана хартия, наречена "LWC".

  • - - - 4810220020 80: С тегло на m2 по-голямо или равно на 70 g, но непревишаващо 400 g и със степен на белота над 84 % (измерена съгласно стандарта ISO 2470-1), с изключение на многослойни хартии и многослойни картони, както и с изключение на роли, подходящи за използване в преси, захранвани с ролна хартия
  • - - - 4810220080 80: Други