Джин и хвойново питие / Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки.

  • - - 2208501100 10: Джин, в съдове с вместимост
  • - - - 2208501100 80: Непревишаваща 2 l
  • - - - 2208501900 80: Превишаваща 2 l
  • - - 2208509100 10: Хвойново питие, в съдове с вместимост
  • - - - 2208509100 80: Непревишаваща 2 l
  • - - - 2208509900 80: Превишаваща 2 l