Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 3808520000 10: Стоки, упоменати в забележка 1 към подпозициите от настоящата глава
 • - - 3808520000 80: DDT (ISO) (клофенотан (INN)), в опаковки с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 300 g
 • - - 3808590000 80: Други
 • - 3808610000 10: Стоки, упоменати в забележка 2 към подпозициите от настоящата глава
 • - - 3808610000 80: В опаковки с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 300 g
 • - - 3808620000 80: В опаковки с нетно тегловно съдържание, превишаващо 300 g, но непревишаващо 7,5 kg
 • - - 3808690000 80: Други
 • - 3808910000 10: Други
 • - - 3808910000 80 (5/0) : Инсектициди
 • - - 3808920000 80 (9/1) : Фунгициди
 • - - 3808930000 80 (10/0) : Хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията
 • - - 3808940000 80 (3/0) : Дезинфекционни средства
 • - - 3808990000 80 (2/0) : Други