Други / Инсектициди / Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки.

Čeština 11 Deutsch 8 Ελληνικά 6 English 11 Français 6 Magyar 9 Nederlands 3 Polski 1 Slovenčina 5 Slovenščina 6

  • - - - - 3808919010 80: Индоксакарб (ISO) и неговият (R) изомер, фиксирани върху носител от силициев диоксид
  • - - - - 3808919030 80: Препарат, съдържащ ендоспори или спори и протеинови кристали, получени от: - Bacillus thuringiensis Berliner подвидове aizawai и kurstaki или, - Bacillus thuringiensis подвид kurstaki или, - Bacillus thuringiensis подвид israelensis или, - Bacillus thuringiensis подвид aizawai или, - Bacillus thuringiensis подвид tenebrionis
  • - - - - 3808919040 80: Спиносад (ISO)
  • - - - - 3808919060 80: Спинеторам (ISO) (CAS RN 935545-74-7), препарат, състоящ се от два компонента на основата на спинозин (3'-етокси-5,6-дихидроспинозин J) и (3'-етоксиспинозин L)
  • - - - - 3808919090 80 (0/1) : Други