Други / Хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията.

Čeština 2

  • - - - - - 3808932740 80: Препарат, състоящ се от суспензия от тепралоксидим (ISO), съдържащ тегловно: - 30 % или повече тепралоксидим (ISO), - не повече от 70 % нефтена фракция, състояща се от ароматни въглеводороди
  • - - - - - 3808932790 80: Други