Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303510010 80: C единично тегло, превишаващо 100 g, за преработка
  • - - - 0303510020 80: Други, за преработка
  • - - - 0303510090 80: Други