Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii).

  • - - - - - - 0304992310 80: Разфасовки, наречени "flaps", с единично тегло, превишаващо 80 g, за преработка
  • - - - - - - 0304992320 80: Други разфасовки, наречени "flaps", за преработка
  • - - - - - - 0304992330 80: Други разфасовки, наречени "flaps"
  • - - - - - - 0304992390 80: Други