Други / Съединения с аминна функционална група.

Deutsch 1 Slovenščina 1

  • - - - 2921290020 80: Трис[3-(диметиламино)пропил]амин (CAS RN 33329-35-0)
  • - - - 2921290030 80: Бис[3-(диметиламино)пропил]метиламин (CAS RN 3855-32-1)
  • - - - 2921290040 80: Декаметилендиамин (CAS RN 646-25-3)
  • - - - 2921290050 80: N'-[3-(диметиламино)пропил]-N,N-диметилпропан-1,3-диамин, (CAS RN 6711-48-4)
  • - - - 2921290060 80: бис(2-Диметиламиноетил)(метил)амин (CAS RN 3030-47-5)
  • - - - 2921290090 80: Други