Други / Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми.

Deutsch 1

  • - - - 3912392000 80: Хидроксипропил целулоза
  • - - - 3912398500 80 (6/0) : Други