Натриеви сулфиди / Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав.

  • - - 2830100010 80: Динатриев тетрасулфид, съдържащ тегловно 38 % или по-малко натрий, изчислено върху сухо вещество
  • - - 2830100090 80: Други