Минерални или химични торове, съдържащи трите подхранващи елемента: азот, фосфор и калий.

  • - - 3105201000 80 (5/0) : С тегловно съдържание на азот, превишаващо 10% спрямо сух безводен продукт
  • - - 3105209000 80: Други