Минерални или химични торове, съдържащи трите подхранващи елемента: азот, фосфор и калий.

Română 5