Други / Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 2 English 1

  • - - - 2914390015 80: 2,6-Диметил-1-инданон (CAS RN 66309-83-9)
  • - - - 2914390025 80: 1,3-Дифенилпропан-1,3-дион (CAS RN 120-46-7)
  • - - - 2914390030 80: Бензофенон (CAS RN 119-61-9)
  • - - - 2914390050 80: 4-Фенилбензофенон (CAS RN 2128-93-0)
  • - - - 2914390060 80: 4-Метилбензофенон (CAS RN 134-84-9)
  • - - - 2914390070 80: Бензил (CAS RN 134-81-6)
  • - - - 2914390080 80: 4'-Метилацетофенон (CAS RN 122-00-9)
  • - - - 2914390090 80: Други