Други / Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415.

Čeština 113 Deutsch 8 Polski 1 Slovenščina 1

  • - - - - 8418999010 80: Части за апаратите за охлаждане или замразяване, приспособени за системите за кондициониране на въздуха, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8418999091 10: Други
  • - - - - - 8418999091 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - - 8418999099 80: Други