С вместимост, превишаваща 340 литра.

Italiano 1

  • - - - 8418102010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8418102091 10: Други
  • - - - - 8418102091 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8418102099 80: Други