Други / Компресори от видовете, използвани за хладилно оборудване.

English 1 Français 2

  • - - - - 8414308910 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8414308920 80: Бутални компресори с открит вал, предназначени за производството на системите за регулиране на температурата, инсталирани в превозните средства, с мощност, превишаваща 0,4 kW, но непревишаваща 10 kW
  • - - - - 8414308990 80: Други