Холова киселина, 3-α,12-α-дихидрокси-5-β-холанова-24-киселина (деоксихолова киселина), техните соли и естери.

English 1

  • - - - - 2918193010 80: Холoва киселина (CAS RN 81-25-4)
  • - - - - 2918193020 80: 3-α,12-α-Дихидрокси-5-β-холанова-24-киселина (деоксихолова киселина) (CAS RN 83-44-3)
  • - - - - 2918193090 80: Други