Хормони, простагландини, тромбоксани и левкотриени, естествени или възпроизведени чрез синтез; техните производни и структурни аналози, включително верижно модифицираните полипептиди, използвани главно като хормони.

English 2

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2937110000 10: Полипептидни хормони, протеинови хормони и гликопротеинови хормони, техните производни и структурни аналози
 • - - 2937110000 80: Соматотропин, неговите производни и структурни аналози
 • - - 2937120000 80: Инсулин и неговите соли
 • - - 2937190000 80: Други
 • - 2937210000 10: Стероидни хормони, техните производни и структурни аналози
 • - - 2937210000 80: Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон (дехидрохидрокортизон)
 • - - 2937220000 80: Халогенни производни на кортикостероидните хормони
 • - - 2937230000 80: Естрогени и прогестогени
 • - - 2937290000 80: Други
 • - 2937500000 80: Простагландини, тромбоксани и левкотриени, техните производни и структурни аналози
 • - 2937900000 80: Други