ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ ИЛИ ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ.

  • 2001000000 80 (2/0) : Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина
  • 2002000000 80 (2/0) : Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина
  • 2003000000 80 (2/0) : Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина
  • 2004000000 80 (2/0) : Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006
  • 2005000000 80 (12/0) : Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006
  • 2006000000 80 (9/0) : Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани)
  • 2007000000 80 (4/0) : Конфитюри, желета от плодове, мармaлади, пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители
  • 2008000000 80 (15/0) : Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде
  • 2009000000 80 (24/0) : Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители