Захарно цвекло / Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида Cichorium intybus sativum), служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - - 1212912000 80: Сушено, дори на прах
  • - - - 1212918000 80: Друго